Persondata

Alsie Express vil til enhver tid behandle dine personlige oplysninger i henhold til dansk lov om persondata.

 

Køb af flybillet hos Alsie Express salgskanaler

Når du køber din billet hos os, bliver du registreret som bruger. De personlige oplysninger vi registrerer, er navn, alder, adresse, telefonnummer, behovet for assistance i lufthavnen og e-mail.

Vi foretager registrering af dine personoplysninger med det formål, at du kan gennemfører rejsen. Ligeledes benytter vi dine data i anonymiseret tilstand til statiske formål.

Som et nødvendigt led i afviklingen af din rejse bliver dit navn videresendt til 3. part. Ligeledes til offentlige myndigheder, herunder SKAT og Politiet

Vi opbevarer dine oplysningerne i løbende + 5 år

Henvendelser i forbindelse med din brugerregistrering og persondataloven kan du rette til Alsie Express

 

Nyhedsbrevsmodtagere

Formål:

Nyhedsbrevet, i form af et email nyhedsbrev udsendt via MailChimp, har til formål at informere om nyheder, tilbud og produkter fra Alsie Express og dennes samarbejdspartnere.


Opbevaret data

Når man tilmelder sig Alsie Express nyhedsbrev registreres e-mailadressen og hvis opgivet dit navn.

Informationer opsamles udelukkende når nyhedsbrevmodtageren interagerer med en nyhedsmail, dvs. åbner mailen, klikker på et link eller framelder sig mailen.


Frameldelse

Nyhedsbrevsmodtagere kan til enhver tid framelde sig, enten ved at klikke på frameld mig – linket nederst i hver nyhedsmail eller profilen hos Mailchimp

 

Kundelogin & profil

Formål:

Oprettelse af kundelogin på alsieexpress.dk medfører at brugeren har sine oplysninger om historiske og  fremtidige rejser gemt.

De registrerede informationer og handlinger på kundelogin bruges ikke aktivt i markedsføringen, men håndteres udelukkende af kunden selv.

Informationerne vil i anonymiseret form blive brugt af Alsie Express til statistiske formål.

 
Opbevaret data

Ved tilmelding til kundelogin opbevares:

Navn
Adresse
By
Telefonnummer
Mail
Evt. Firma
Afsluttede rejser
Kommende rejser
Ændringer
Tilvalg
Muligvis alder (ved køb af senior/ungdomsbillet)

Ønsker man at vide hvilke data vi har opbevaret, eller få rettet data, kan dette gøres ved at logge ind på sin profil, eller ved at kontakte Alsie Express

 
Frameldelse

Alsie Express er forpligtet til at opbevare oplysninger om rejser i løbende + 5 år. Dataindsigt, rettelser og sletning kan foretages på selve profilen, eller ved at kontakte Alsie Express

 

Sponsorater

Formål:

Firmaer og privatpersoner har mulighed for uopfordret at ansøge Alsie Express om. Ansøgninger håndteres af marketingafdelingen.

 
Opbevaret data

Ved ansøgning om sponsorat til Alsie Express, vil oplysninger givet i ansøgningen blive opbevaret i op til løbende + 5 år, ved udbetaling af sponsorat.

Afslås ansøgningen, ville denne blive slettet inden for 1 måned.

Ved sponsorering opbevares:

Navn
Adresse
By
Telefonnummer
Mail
Evt. Firma
Sponsoratets beløb/form
Aftale om modydelse
Billeddokumentation

Ønsker man at vide hvilke data vi har opbevaret, eller få rettet data, kan dette gøres ved at logge ind på sin profil, eller ved at kontakte Alsie Express