Persondatapolitik

Alsie Express vil til enhver tid behandle dine personlige oplysninger i henhold til dansk lov om persondata.

Brug af personoplysninger

[Læs også vores Cookie politik]

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, tilmelding til et seminar, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamler vi f.eks. oplysninger om navn, e-mail, virksomhed og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos alsieexpress.dk, skal du rette henvendelse til Alsie Express. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Køb af flybillet hos Alsie Express salgskanaler

Når du køber din billet hos os, bliver du registreret som bruger. De personlige oplysninger vi registrerer, er navn, alder, adresse, telefonnummer, behovet for assistance i lufthavnen og e-mail.

Vi foretager registrering af dine personoplysninger med det formål, at du kan gennemfører rejsen. Ligeledes benytter vi dine data i anonymiseret tilstand til statiske formål.

Som et nødvendigt led i afviklingen af din rejse bliver dit navn videresendt til 3. part. Ligeledes til offentlige myndigheder, herunder SKAT og Politiet

Vi opbevarer dine oplysningerne i 5 år

Henvendelser i forbindelse med din brugerregistrering og persondataloven kan du rette til Alsie Express

Nyhedsbrevsmodtagere

Formål:

Nyhedsbrevet, i form af et email nyhedsbrev udsendt via MailChimp, har til formål at informere om nyheder, tilbud og produkter fra Alsie Express og dennes samarbejdspartnere.

Opbevaret data

Når man tilmelder sig Alsie Express nyhedsbrev registreres e-mailadressen og hvis opgivet dit navn.

Informationer opsamles udelukkende når nyhedsbrevmodtageren interagerer med en nyhedsmail, dvs. åbner mailen, klikker på et link eller framelder sig mailen.

Frameldelse

Nyhedsbrevsmodtagere kan til enhver tid framelde sig, enten ved at klikke på frameld mig – linket nederst i hver nyhedsmail eller profilen hos Mailchimp

Kundelogin & profil

Formål:

Oprettelse af kundelogin på alsieexpress.dk medfører at brugeren har sine oplysninger om historiske og  fremtidige rejser gemt.

De registrerede informationer og handlinger på kundelogin bruges ikke aktivt i markedsføringen, men håndteres udelukkende af kunden selv.

Informationerne vil i anonymiseret form blive brugt af Alsie Express til statistiske formål.

Opbevaret data

Ved tilmelding til kundelogin opbevares:

 • Navn
 • Adresse
 • By
 • Telefonnummer
 • Mail
 • Evt. Firma
 • Afsluttede rejser
 • Kommende rejser
 • Ændringer
 • Tilvalg
 • Muligvis alder (ved køb af senior/ungdomsbillet)

Ønsker man at vide hvilke data vi har opbevaret, eller få rettet data, kan dette gøres ved at logge ind på sin profil, eller ved at kontakte Alsie Express

Frameldelse

Alsie Express er forpligtet til at opbevare oplysninger om rejser i løbende + 5 år. Dataindsigt, rettelser og sletning kan foretages på selve profilen, eller ved at kontakte Alsie Express

Sponsorater

Formål:

Firmaer og privatpersoner har mulighed for uopfordret at ansøge Alsie Express om. Ansøgninger håndteres af marketingafdelingen.

Opbevaret data

Ved ansøgning om sponsorat til Alsie Express, vil oplysninger givet i ansøgningen blive opbevaret i op til løbende + 5 år, ved udbetaling af sponsorat.

Afslås ansøgningen, ville denne blive slettet inden for 1 måned.

Ved sponsorering opbevares:

 • Navn
 • Adresse
 • By
 • Telefonnummer
 • Mail
 • Evt. Firma
 • Sponsoratets beløb/form
 • Aftale om modydelse
 • Billeddokumentation

Ønsker man at vide hvilke data vi har opbevaret, eller få rettet data, kan dette gøres ved at logge ind på sin profil, eller ved at kontakte Alsie Express