Biobrændstof

Hos Alsie Express benytter vi biobrændstof, for at reducere CO2-udledningen under vores flyrejser.

Som den første indenrigsrute i Danmark indledte Alsie Express 6. maj 2021, i samarbejde med Sønderborg Lufthavn og DCC & Shell Aviation, flyvninger på biobaseret flybrændstof. Initiativet er første skridt til gradvist at sænke vores klimaftryk.

Biobrændstoffet blandes med det fossile flybrændstof og kan uden videre anvendes. Alsie Express forventer en reduktion i CO2-aftrykket fra det nye bæredygtige flybrændstof svarende til omkring 4% af den årlige CO2-udledning fra indenrigsflyvningerne fra Sønderborg til København.

 

Hvad er biobrændstof? 

Den del af vores af brændstof, der er biobrændstof, er fremstillet på bæredygtige olieafgrøder eller biomasse som f.eks. fedtstoffer, alger, animalske olier, samt forskellige former for fossile brændstoffer som f.eks. spildaffald fra industri eller husholdning. Der anvendes ikke spildaffald fra fremstilling af palmeolie i vores biobrændstof.

 

Hvor kommer det fra?

Når Alsie Express tanker i Sønderborg Lufthavn, leveres vores brændstof, iblandet biobrændstof, af Shell.

Det mere bæredygtige flybrændstof i Sønderborg Lufthavn er lavet af det finske selskab Neste, der er en af verdens førende inden for udvikling af biobaserede brændstoffer.
Shell Aviation forsyner i forvejen virksomheder som Amazon og Lufthansa med samme type bæredygtigt flybrændstof, der nu indføres på indenrigsruten Sønderborg-København.

Hvor meget brændstof bruges på en tur?

Når vi flyver fra Sønderborg til København, bruger vi cirka 430 liter brændstof af typen JET A1. Brændstofforbruget afhænger af flere faktorer som vindforhold, flyets vægt, flyvehøjde mm.

Selve tankningen foretages af personale fra Sønderborg Lufthavn, og efter påfyldning tjekker piloterne, at der er fyldt den korrekte mængde på, og fører værdierne ind i flyets logbog, så der kan holdes regnskab med brændstofforbruget.

Derudover tankes der altid brændstof til at kunne flyve til en alternativ lufthavn.

Flyene hos Alsie Express er af typen ATR 72-500. Det er en af mest brændstof-effektive flytyper til korte sektorer, som vi flyver. Biobrændstof til fly er en effektiv metode til at mindske udledningerne, som påvirker klimaet, fra eksisterende fly.